Naudojimosi taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Internetinė parduotuvė www.mezgimosalis.lt (toliau – mezgimosalis.lt) priklauso ir yra administruojama UAB „Kaminkelis“ (įmonės kodas: 124935227; buveinės adresas: Kaminkelio g. 37A, Vilnius, įmonės kontaktai: info@mezgimosalis.lt, +37061360537) (toliau – Pardavėjas).

 2. Mezgimosalis.lt lankytojas (toliau – Pirkėjas) bet kokiu būdu ir forma naudodamasis mezgimosalis.lt paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų informacijos skiltyje nurodytų taisyklių.

 3. Mezgimosalis.lt turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti taisykles. Taisyklių pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo mezgimosalis.lt.

 4. Pirkimo-pardavimo sandoriams, atliekamiems mezgimosalis.lt, taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.

 5. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas išsirinkęs norimas įsigyti prekes ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus mezgimosalis.lt nurodomus sutarčiai sudaryti privalomus žingsnius, kurių galutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas.

 6. Prekių pristatymo taisyklės apibrėžtos informacijos skiltyje „Pristatymas“.

 7. Sutarties atsisakymo ir/arba prekių grąžinimo taisyklės apibrėžtos informacijos skiltyje „Grąžinimas, keitimas, garantija“.

 8. Apmokėjimo už prekes taisyklės apibrėžtos informacijos skiltyje „Apmokėjimas“.

 9. Privatumo politika ir asmens duomenų apsaugos taisyklės apibrėžtos informacijos skiltyje „Privatumo politika“.

 10. Dėl skirtingų kompiuterių monitorių ir telefonų ekranų ypatybių, gaminių atspalviai gali šiek tiek skirtis nuo realių gaminių atspalvių.
 11. Pirkėjas, pirkdamas prekes mezgimosalis.lt, patvirtina, jog yra susipažinęs su visomis informacijos skiltyje apibrėžtomis taisyklėmis.

 12. Visoms taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

 13. Jeigu kuri nors taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių taisyklių nuostatų. Tokiu atveju, Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

Pardavėjo ir Pirkėjo teisės ir pareigos

 1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.
 2. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 3. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis mezgimosalis.lt.
 4. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
 5. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.