Grąžinimas, keitimas, garantija

Prekių garantija

 1. Parduodamoms prekėms taikoma įstatymais apibrėžta prekių garantija.
 2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti nekokybišką prekę, per teisės aktuose nustatytą garantinį terminą, turi užpildyti prekių grąžinimo formą (kurią galima rasti čia arba gauti susisiekus su Pardavėju) ir ją kartu su pirkimą-pardavimą patvirtinančiu dokumentu išsiųsti Pardavėjui. Pardavėjui patvirtinus dokumentų gavimą ir abiems šalims susitarus dėl grąžinimo detalių, išsiųsti prekę Pardavėjui adresu Kaminkelio g. 37A, Vilnius (žr. Grąžinimo sąlygos).
 3. Grąžinant prekę, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Už grąžinamos prekės transporto išlaidas pinigai negrąžinami.
 4. Grąžinant gautą nekokybišką prekę, Pirkėjas, savo pasirinkimu turi teisę:
  • prašyti Pardavėjo nemokamai pašalinti prekės trūkumus;
  • prašyti Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės analogiška ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesne preke;
  • vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą (pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo prekių grąžinimo).

Grąžinimas ir keitimas

 1. Kokybiškų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu (2014-07-22) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis.
 2. Pirkėjas, norėdamas grąžinti ar keisti kokybišką prekę, gali tai padaryti per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos.
 3. Užpildžius prekių gražinimo formą (kurią galima rasti čia), ją kartu su pirkimą-pardavimą patvirtinančiu dokumentu išsiųsti Pardavėjui. Pardavėjui patvirtinus dokumentų gavimą ir abiems šalims susitarus dėl grąžinimo detalių, išsiųsti prekę Pardavėjui adresu Kaminkelio g. 37A, Vilnius (žr. Grąžinimo sąlygos).
 4. Grąžinant prekę, grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas. Už grąžinamos prekės transporto išlaidas pinigai negrąžinami.
 5. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į Pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų nuo prekių grąžinimo.

Grąžinimo sąlygos

 1. Grąžinama prekė turi būti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje.
 2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta.
 3. Grąžinant būtina pateikti PVM sąskaitą faktūrą ir užsakymo numerį.
 4. Prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (jokiu būdu negali būti pažeistos etiketės, nuplėštos apsauginės plėvelės, pakeistos sudedamosios dalys ar kiti elementai ir kt.).